• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Keres

.: Kacsóta Község Honlapja :.

Létrejötte

E-mail Nyomtatás PDF

MIKÉNT JÖTT LÉTRE A TELEPÜLÉS CÍMERE?

1999 nyarán jött az a telefon, melyben a polgármester úr kérte a település címerének megtervezését. Újabb telefon- és levélváltásokat követően a pontosítások végett személyesen is találkoztunk. E megbeszélésünket követően, 1999. június 17-én keltezett megbízás alapján láttunk neki a kacsótai címer megtervezésének.

Első lépésként a Baranya Megyei Levéltárban illetve könyvtárban fellelhető szakirodalom tanulmányozásába kezdtem. Mivel eredendően korábban a településeknek önálló címerük nem volt, csak pecsétjük, így azok kutatásába fogtam. Bőséges információt találtam Bezerédy Győző: "Baranya megye községeinek pecsétkatasztere" című munkájában. Itt a következők olvashatók az egykori pecsétekkel kapcsolatban:

"Igen nehéz napjainkban meghatározni azt, hogy mikor használtak hazánkban a települések először hiteles pecséteket. Egyáltalán mi tette szükségessé a török megszállása idején a hitelesítő pecsétek használatát? Nyilván csak békeidőben, de a falvaknak volt saját igazgatásuk, s bírójuknak volt pecsétje, aminek hitelességét, bizonyító erejét nemcsak a saját településük lakossága, de maga a földesúr is elfogadta. Mivel a pecsétek az olvasni tudó földesúrnak szövegükkel, az olvasni nem tudó lakosságnak a pecsétkép jellegzetes képével adták meg a hiteles település-ábrázolást, így mindenki számára egyértelmű információt hordoztak. "

Tekintettel arra, hogy csak a földesúr vagy az egyházi birtokos - pl. püspök - használt címert, csak a település egykori pecsétjének képéből tudtunk kiindulni a címer tervezése kapcsán.
Az előbb emutett pecsétkataszter Kacsótóval kapcsolatban két pecsét leírását is említi.

Az első egy 1774-es iraton találtatott meg, leírása a következő:

  • "1 X17 mm-es ellipszis.
  • Babérkoszorú, felette nyitott, 5 ágú korona, alatta 2 mm-es szív, ez alatt MTR betűk.
  • Alul kis helykitöltő csillag. "

A második 1844-ben datált iratról került elő. Erre a következők a jellemzők:

  • "20 mm-es kör,
  • 3 mm-es betűszalagban: .SIGILL.PAGI.KACSOTA
  • Fektetett csoroszlya, fölötte átkötött kéve s állított ekevas. A kévétől balra G betű. "

A címer elkészítéséhez mindkét pecsét képéből felhasználtunk motívumokat. Külön-külön elvetettük a pecsétek módosítás nélküli rajzának pecsétre vitelét, mert mindkét pecsét rajza annyira hasonlatos több más településével, hogy az zavaró lett volna.

A községi pecsét
egy 1780-as keletkezésű iraton

Újabb pecsét 1865-ből
 
 (Baranya Megyei Levéltár)
 (Baranya Megyei Levéltár)
Első pecaétjének lenyomata egy 1780-ban keltezett iraton lel¬hető fel. Ez 20 mm átmérőjű, gyöngyözött szélű, 15 mm-es zárt pecsétmezővel. A pecsétmező alján, élével lefelé fordult, he¬gyével balra mutató csoroszlya, mely felett jobb oldalon élével kifelé fordult, hegyével felfelé néző ekevas, baloldalon száruk¬nál átkötött öt szál búzakalász, a kalászok mellett balról egy kisebb és egy nagyobb, befelé görbülő félkörívű dísz, mind lebegőn. Körirata: SIGILL PAGI KACSOTA. Ezt a pecsétjét a település még 1844-ben bizonyíthatóan használta.
A község második pecsétje egy 1865-ben keltezett iraton ma¬radt fenn. Ez 23 mm átmérője, nyitott pecsétmezejű, melynek belső peremén, jobbról-balról egy-egy szál, levelekkel dúsan megrakott nővény fut körbe, melyek szárait masnival fogták össze. A pecsétmezőt középen vízszintes vonal osztja ketté. A felső mező közepén, a vonalra támaszkodva búzakéve áll, mely elé, hegyével balra néző, élével lefelé fordított kaszát helyeztek. A kévét jobbról-balról, befelé hajolva, a vonalra támaszkodva két-két gabonaszál fogja közre. A vonal alatt folyóírással 4 és 2 mm-es betűkkel, a település neve olvasható: Katsota. A pecsétek lenyomatait a Baranya Megyei Levéltárban és a Magyar Országos Levéltárban őrzik.
Neve az 1903-as névtörzskönyvezéskor nem változott.

Az 1774-es pecsétből az ötágú korona, az 1844-esből a fektetett csoroszlya, fölötte átkötött kéve került a címer rajzába.

 


 

 
 
KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím:
7940 Kacsóta
Kossuth L. u. 49.
Tel.: 
73/370-004 
E-mail:
kacsotaikszt@gmail.com

Szavazás

Mi a véleménye új honlapunkról?
 

Ki olvas minket?

Oldalainkat 3 vendég böngészi

Statisztika

Tartalom találatai : 139947