2011. szeptember 6.

Nyomtatás

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tisztelettel meghívom Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án (kedden) 13.00 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Kacsóta Község Művelődési Házának Rendezvényterme

Tisztelettel:

Papp Zoltán - polgármester

Az ülés napirendje:

1. Előterjesztés Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló …/2011.(IX…..) KT. Rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Dr. Karakán Béla jegyző

2. Előterjesztés Kacsóta Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 1/2011.(II.15.) KT. Rendelet módosításáról
Előterjesztő: Papp Zoltán polgármester

3. Beszámoló Kacsóta Községi Önkormányzat 2011. évi első félévi költségvetési gazdálkodásáról
Előterjesztő: Papp Zoltán polgármester

4. Előterjesztés Kacsóta Községi Önkormányzat a szociális ellátásokról szóló többször módosított 8/2008.(XII.17.) KT. Rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dr. Karakán Béla jegyző

5. Előterjesztés tematikus rendezvények támogatására kiírt LEADER pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Papp Zoltán polgármester

6. Beszámoló az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó folyamatos összevont ügyeleti szolgálat 2011. évi I. félévi költségvetési teljesítéséről
Előterjesztő: Papp Zoltán polgármester

7. Beszámoló a kistérségi szociális feladatok 2011. évi I. félévi költségvetési teljesítéséről
Előterjesztő: Papp Zoltán polgármester

8. Szakmai beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat 2011. évi I. félévi munkájáról
Előterjesztő: Papp Zoltán polgármester

9. Szakmai beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi I. félévi munkájáról
Előterjesztő: Papp Zoltán polgármester

10. Előterjesztés a szociális étkeztetésről
Előterjesztő: Papp Zoltán polgármester

11. Egyebek