A szerv által alapított közalapítványok

Kacsóta Község Önkormányzata által alapított közalapítványok nincsenek

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja  nincs
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  nincs
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  nincs