A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja  
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása