1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)  
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve