Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Vagyonnal történő gazdálkodás

- 2021. évi szerződések

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés nettó értéke Szerződés időtartalma Változások
Szállítási szerződés Kacsóta orvosi rendelő felújítása c. pályázat megvalósításához kapcsolódó eszközök szállítása Kacsóta Község Önkormányzata -Print Copy Kft. 3.368.589.- Ft 2020.01.09-2020.02.15  
Megbízási szerződés Önkormányzati út és hídépítés, felújítás című MFP-ÖTU/2020 számú pályázat projekt előkészítési feladatok ellátása Kacsóta Község Önkormányzata -Eu-Winner Consulting Kft. 50.000.- Ft 2020.04.10 - projekt befejezéséig 1. számú szerződés módosítás: projektmenedzsment feldatok ellátása - 1.000.853.- Ft; tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátása - 23.621.- Ft
Vállalkozási szerződés Kacsóta vízműtelepen három szivattyús, frekvenciaváltós nyomásfokozó egység felújítása Kacsóta Község Önkormányzata -Baranya-Víz Zrt. 1.004.494.- Ft 2020.12.10-2020.12.31  
Adásvételi szerződés Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés címú MFP-KKE/2020 számú pályázat keretében történő eszközbeszerzés Kacsóta Község Önkormányzata -Humánpark-D Kft. 3.149.540.- Ft 2020.12.14-2021.03.22  
Támogatói okirat Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés címú MFP-KKE/2020 számú pályázat támogatása Kacsóta Község Önkormányzata -Miniszterelnökség 4.123.579.- Ft 2020.08.26-2020.12.31